Contact & Aanmelden

Bel of mail gerust voor meer infor­matie!

Je kunt je op deze pag­i­na aan­melden voor de groep­scur­sus of de indi­vidu­ele cur­sus Energiek & Ontspan­nen Zwanger.
Ver­meld in het bericht­je dan je gewen­ste cur­sus­lo­catie, je gewen­ste start­da­tum, je uit­gerek­ende datum en of het je eerste of een vol­gende zwanger­schap is.

Als je belang­stelling hebt voor een groep­scur­sus of indi­vidu­ele cur­sus Baby­mas­sage of  voor een groepswork­shop of indi­vidu­ele work­shop Baby­mas­sage kun je je ook via deze pag­i­na aan­melden. Ver­meld  in het bericht­je dan ook even de leefti­jd van je baby en welke vorm van baby­mas­sage je graag zou willen vol­gen.

Miran­da Frankes
Win­sum
Tel. 06 10381344
info@zwangerschapscursusmiranda.nl

Face­book­pag­i­na: www.facebook.com/Zwangerschapscursus en Baby­mas­sage Miran­da

KvK num­mer 57074755

Door mij aan te melden geef ik toestem­ming om mijn gegevens te ver­w­erken zoals in de pri­va­cyverk­lar­ing beschreven en ga ik akko­ord met de algemene voor­waar­den ( bei­den elders op de site te vin­den).

! Het komt soms voor dat een beant­wo­ordde mail van Zwanger­schap­scur­sus & Baby­mas­sage Miran­da bij jou in het post­vak ‘ongewenst/ junk’ terecht komt in plaats van in ‘Post­vak in.’

Naam

Adres

Post­code

Woon­plaats

Tele­foon­num­mer

Email

Onder­w­erp

Bericht