Individuele cursus Energiek & Ontspannen Zwanger

Kun je de groepslessen niet bijwonen?
Heb je een hele specifieke vraag?
Gaat  je voorkeur uit naar individuele zwangerschapsbegeleiding?
Wens je een opfriscursus of les omdat je al eerder een kindje hebt gekregen?
Heb je maar weinig tijd en wil je je graag tijdens je verlof voorbereiden op je bevalling?
Etc.
.….….…..dan is een indi­vidu­ele zwanger­schaps­cursus ook een optie!
Ik kom dan bij jou/ jullie thuis, de thuiscursus of les wordt dan helemaal afgestemd op jouw/ jullie wensen!

Een Individuele zwangerschapscursus kun je op verschillende manieren volgen:
Met je partner
→ Alleen
→ Je stelt zelf een groepje
 samen van minimaal 2 zwangeren
(bijv. met vr
iendinnen, collega’s of zussen)  en jullie zijn ongeveer
in dezelfde periode zijn uitgerekend.

Prak­tis­che infor­matie over indi­vidu­ele zwanger­schaps­begelei­d­ing:
→ De dag, tijd, plaats, de cur­sus­in­houd en hoeveel­heid lessen spreken we onder­ling af.
→ Het wordt hele­maal toege­spitst op wat bij jou/ jul­lie past!
→ Voor oefen­mat­jes en kussens wordt gezorgd, zorg zelf wel even voor een
bad­lak­en of kleed­je en draag kled­ing waarin je pret­tig kunt bewe­gen.
→ Je kunt je met de cur­sus starten vanaf ongeveer 30 weken zwanger­schap.
Een les van ander­half uur kost € 45,-. Woon je buiten Win­sum dan komt er
€ 0,19 per km reiskosten­ver­goed­ing bij gerek­end van en naar Win­sum en eventuele par­keerkosten.

Bel of mail gerust vri­jbli­jvend voor de mogelijkhe­den!