Groepscursus Energiek & Ontspannen Zwanger

Gefe­lici­teerd met je zwanger­schap!
Je bevin­dt je in een unieke peri­ode, nu er een kind­je in je buik groeit. Er veran­dert veel in je lichaam en in je lev­en.
Deze zwanger­schap­scur­sus laat je even stil staan bij je zwanger­schap en helpt je zow­el lichamelijk als men­taal voor te berei­den op je bevalling.

Tij­dens deze 4 weekse cur­sus komt er veel belan­grijke infor­matie m.b.t de zwanger­schap, de bevalling en de kraamti­jd aan­bod:
* Je kri­jgt infor­matie over de ontsluit­ings­fase, hoe gaat het pre­cies in zijn werk.
* Je leert ademhal­ings- en ontspan­ning­stech­nieken die je tij­dens de bevalling kun­nen helpen bij het opvan­gen van de weeën.
* We gaan oefe­nen met houdin­gen waarin je weeën op kunt van­gen. 
* Je kri­jgt prak­tis­che tips voor als je wat opzi­et tegen de bevalling
* Je kri­jgt infor­matie over de pers­fase, hoe ver­loopt deze fase pre­cies.
* Je leert hoe je je per­sweeën opti­maal kunt benut­ten en in welke houdin­gen je kunt persen.
* Je kri­jgt nut­tige infor­matie omtrent; zwanger­schap, bevalling, kraamti­jd en je her­s­tel na de bevalling.
* Verder kun je ervarin­gen uitwisse­len met de andere cur­sis­ten.
* De part­ner­les (uit de cur­sus reeks van 6 lessen) is komen te ver­vallen. Tij­dens de lessen wordt de rol van de part­ner bespro­ken en je kri­jgt een hand­out mee met daarin prak­tis­che tips voor de part­ner.
*Na dat alle kind­jes geboren zijn, zien we elka­ar nog een keer tij­dens de babyreünie

De cur­sus bestaat uit 4 lessen van ieder 1,5 uur.
Je kri­jgt koffie/ thee/ water en iets lekkers.  
Na afloop van de cur­sus kri­jg je een hand­out met daarin een samen­vat­ting van de belan­grijk­ste pun­ten uit de cur­sus.

De cur­sus­lo­caties zijn Kinderop­vang Kids2b in Win­sum en Kinderop­vang Padding­ton in Bedum

Deze cur­sus van 4 lessen & een babyreünie kost € 69,50

 

Ook als je eerder bevallen bent is dit een hele fijne cur­sus!