Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.
Vanaf 1 mei 2019 wordt de zwanger­schap­scur­sus in een com­pactere vorm  van 4 lessen aange­bo­den (ipv 6 lessen). 

In het onder­staande schema zijn de cur­sus­groepen dmv ver­schil­lende kleuren te onder­schei­den.

Nieuws!

I.v.m met de 2e lock­down t/m 19 jan­u­ari is de zwanger­schap­scur­sus in jan­u­ari gean­nuleerd. Het is wel mogelijk  om indi­vidu­ele lessen bij jou thuis te vol­gen. Neem even con­tact met met op voor de mogelijkhe­den.

Hopelijk kun­nen er vanaf feb­ru­ari weer groep­scu­russsen aange­bo­den wor­den.
I.v.m de Coro­na voorschriften zal de groep dan uit max­i­maal 4 cur­sis­ten bestaan, zodat we 1,5 meter afs­tand van elka­ar kun­nen houden.
Er zullen extra hygiëne maa­trege­len wor­den genomen.
En verder bli­jf je bij verk­oud­hei­d­sklacht­en even thuis.

 

Win­sum

 

  Bedum
Cur­sus­lo­catie Dagop­vang Kids2b de ingang is aan de Schep­per­i­jlaan.
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur
 

Kinderop­vang Padding­ton  Kapel­straat 1
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur

Jan­u­ari 2021 5, 12, 19, 26 jan­u­ari

   
 Feb­ru­ari      3, 10, 17, 24 feb­ru­ari  
 Maart  2, 9, 16, 23 maart    31 maart
 April      7, 14, 21 april
 Mei  11, 18, 25 mei    
Juni

1 juni

22, 29 juni

  9, 16, 23, 30 juni
Juli 6, 13 juli    

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta voor 2021