Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.
In het onder­staande schema zijn de cur­sus­groepen d.m.v ver­schil­lende kleuren te onder­schei­den.

Heb je belang­stelling voor een indi­vidu­ele les(sen) bij jou thuis? Neem even con­tact met me op voor de mogelijkhe­den. 

 

Win­sum

 

  Bedum
Novem­ber

 

8, 15, 22, novem­ber

   
 Decem­ber

 6 decem­ber

   
 Jan­u­ari

 3, 10, 17, 31 jan­u­ari

   
 Feb­ru­ari 

 7, 14, 21, 28 feb­ru­ari

   
Maart 7, 14, 21, 28 maart    

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta