Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.
Vanaf 1 mei 2019 wordt de zwanger­schap­scur­sus in een com­pactere vorm  van 4 lessen aange­bo­den (ipv 6 lessen). 

In het onder­staande schema zijn de cur­sus­groepen dmv ver­schil­lende kleuren te onder­schei­den.

Nieuws!
Er mogen gelukkig weer groep­scur­sussen aange­bo­den wor­den in bin­nen­ruimtes.  Indi­vidu­ele les(sen) bij jou thuis zijn ook mogelijk.  Neem even con­tact met me op voor de mogelijkhe­den.

I.v.m de Coro­na voorschriften zal de groep dan uit ongeveer 6 cur­sis­ten bestaan, of wat er op dat moment mag zodat we 1,5 meter afs­tand van elka­ar kun­nen houden.
Er zullen extra hygiëne maa­trege­len wor­den genomen.
En verder bli­jf je bij verk­oud­hei­d­sklacht­en even thuis.

 

Win­sum

 

  Bedum
Cur­sus­lo­catie Dagop­vang Kids2b de ingang is aan de Schep­per­i­jlaan.
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur
 

Kinderop­vang Padding­ton  Kapel­straat 1
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur

Augus­tus   31 augus­tus    
Sep­tem­ber

7, 14, 21 sep­tem­ber

 

28 sep­tem­ber en

   
Okto­ber 5, 12, 26 okto­ber   6, 13, 27 okto­ber en 3 novem­ber
Novem­ber  9, 16, 23, 30 novem­ber    
Decem­ber     1, 8, 15,  22 decem­ber

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta