Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.
Vanaf 1 mei 2019 wordt de zwanger­schap­scur­sus in een com­pactere vorm  van 4 lessen aange­bo­den (ipv 6 lessen). 

Nieuws!
Vanaf 1 sep­tem­ber zullen de groep­scur­sussen weer van start gaan.
I.v.m de Coro­na voorschriften zal de groep uit max­i­maal 5 cur­sis­ten bestaan, zodat we 1,5 meter afs­tand van elka­ar kun­nen houden.
Er zullen extra hygiëne maa­trege­len wor­den genomen.
En verder word je ver­zocht om bij verk­oud­hei­d­sklacht­en thuis te bli­jven.

 

 

Win­sum

 

  Bedum
Cur­sus­lo­catie Dagop­vang Kids2b de ingang is aan de Schep­per­i­jlaan.
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur
 

Kinderop­vang Padding­ton  Kapel­straat 1
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur

Juli  geen cur­sus   geen cur­sus
Augus­tus geen cur­sus   geen cur­sus
Sep­tem­ber 1, 8, 15, 22 sep­tem­ber   30 sep­tem­ber en
Okto­ber     7, 21, 28 okto­ber
Novem­ber  3, 10, 17, 24 novem­ber    
Decem­ber     2, 9, 16, 23 decem­ber
Jan­u­ari 2021 5, 12, 19, 26 jan­u­ari    
 Feb­ru­ari       3, 10, 17, 24 feb­ru­ari

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta voor 2021