Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.
In het onder­staande schema zijn de cur­sus­groepen d.m.v ver­schil­lende kleuren te onder­schei­den.

Heb je belang­stelling voor een indi­vidu­ele les(sen) bij jou thuis? Neem even con­tact met me op voor de mogelijkhe­den. 

 

Win­sum

 

  Bedum
 Maart

 29 maart

   
 April 

 12, 19, 26 april

   
Mei

 10, 17, 24 mei

   
Juni

 7  juni

14, 21, 28 juni

   
Juli

5 juli

   
 Augus­tus

9, 16, 23, 30 augus­tus 

   
 Sep­tem­ber

 6, 13, 20, 27 sep­tem­ber

   
Okto­ber

 4, 11, 25 okto­ber

   
Novem­ber

 1 novem­ber

8, 15, 22, 29 novem­ber

   
 Decem­ber

6, 13, 20, 27 decem­ber

   

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta