Cursusdata

De zwanger­schap­scur­sus  wordt gegeven in Win­sum en Bedum.
Is er al groep ges­tart en wil je nog graag mee doen?  Je kunt instromen in een cur­sus­groep!
Neem gerust con­tact met me op voor meer infor­matie.

Nieuws!
Vanaf 1 mei 2019 wordt de zwanger­schap­scur­sus in een com­pactere vorm  van 4 lessen aange­bo­den (ipv 6 lessen).

Met ingang van jan­u­ari 2019 is de cur­sus­lo­catie in Uithuizen komen te ver­vallen. Kom je uit de voor­ma­lige gemeente Eemsmond? En wil je graag een groep­scur­sus of groepswork­shop vol­gen? Dan ben je van harte welkom op de cur­sus­lo­catie in Win­sum of Bedum!

 

 

Win­sum

 

  Bedum
Cur­sus­lo­catie Dagop­vang Kids2b de ingang is aan de Schep­per­i­jlaan.
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur
 

Kinderop­vang Padding­ton  Kapel­straat 1
Lesti­j­den van 19.30- 21.00 uur

Juni 2, 9, 16, 23 juni  is i.v.m. de Coro­na maa­trege­len gean­nuleerd    
Juli  geen cur­sus   geen cur­sus
Augus­tus     5, 12. 19, 26 augus­tus
Sep­tem­ber 1, 8, 15, 22 sep­tem­ber   30 sep­tem­ber en
Okto­ber     7, 21, 28 okto­ber

Bin­nenko­rt meer cur­sus­da­ta voor 2020